Workshop: “WAT BEWEEGT MIJ, OP WEG MET MEZELF”

In deze workshop gaan we tien avonden op totaal verschillende manieren in op het thema: Waarom doe ik wat ik doe?
Je denkt misschien dat je dat wel weet, maar in de praktijk blijkt dat vaak niet waar te zijn. Je doet iets spontaan, op basis van impulsen vanuit je onbewuste - noem het 'intuïtie' - en pas daarna bedenk je er redenen bij.
In de tien avonden van deze cursus ga je onderzoeken wat je onbewuste verlangens en overtuigingen zijn.
Je weet niet echt waarom je het doet
Je denkt dat je logische redenen hebt voor je gedrag en dat je die vervolgens in praktijk brengt. Maar in feite gaat het meestal precies andersom: Eerst handel je intuïtief en achteraf bedenk je er de rechtvaardiging voor. Alleen besef je niet dat het zo gaat. Dat geldt voor persoonlijke keuzes, maar evenzeer voor zakelijke beslissingen. Achteraf wordt een ontwikkeling toegeschreven aan het gedisciplineerd uitvoeren van een strategisch plan. In de praktijk is het meer 'building the bridge while you walk on it'.